Skip to content
Sofia Rangmar, Incit
Sofia Rangmar, Incit

Press release -

​Vi vill bidra till Customer Success

I en värld som är i ständig utveckling och där beteendemönstren ändras behöver även vi driva förändring och dra nytta av den pågående utvecklingen som sker. Det är en utmaning att vara i ständig förändring och hela tiden dra maximal nytta av Incit Xpands alla möjligheter. Därför vill vi nu kunna erbjuda er möjligheten att få ut full potential av er investering i Xpand. Det är det som Customer Success handlar om.

Med hjälp av vår nya tjänst ”Customer Success” kan vi nu erbjuda er möjligheten att vi går in och kartlägger ert nuläge för att sedan tillsammans kunna arbeta fram och sätta gemensamma mål och framtidsvisioner. Vi kommer då gå in på djupet för att lokalisera Era unika utmaningar och hitta de förbättringsområden som kommer gynna just er på maximalt sätt. Framförallt för att säkerställa att ni har alla verktyg och det stöd ni behöver för att kunna nyttja alla de funktioner som systemet redan erbjuder idag på bästa sätt, samt introducera er till alla nyheter som skulle kunna vara av nytta för just er.

– Vi vill med denna tjänst skapa ett långsiktigt partnerskap och samarbete där vi tillsammans skall nå framgång. Där kunden under hela processen kan känna sig trygg med ett tydligt ägande och ledarskap via vår Customer Success Manager. Vi ska säkerställa att detta förändringsarbete löper på enligt dem överenskomna målen, säger Göte Berntsson, CEO, Incit.

Den hos oss som blir Costumer Success Manager är Sofia Rangmar som närmst kommer ifrån Willhem AB, där hon har har jobbat som systemansvarig för bland annat Xpand i flera år. Där då jobbat med hela processen allt ifrån processkartläggning, framtagning av bestpractice, skrivit manualer samt drivit projekt, utvecklingsärenden, genomfört utbildningar samt implementationer. Sofia har också varit drivande inom både digitalisering och GDPR, områden som kommer ha väldigt stor inverkan på våra arbetssätt framåt.

– Vi har så mycket erfarenhet av denna typ av arbete och kan dela med oss av best practice från andra kunder som är och har varit i samma situationer. Fokus kommer att ligga på att digitalisera processer och automatisera mer, säger Sofia Rangmar

Vill ni veta mer?
Kontakta Sofia Rangmar | sofia.rangmar@incit.se | 031 725 43 00

Subjects

Regions


Incit hjälper fastighetsföretag att effektivisera sin verksamhet genom ökad kontroll och kunskap. Ekonomi- och fastighetssystemet Incit Xpand ger heltäckande funktionalitet inom förvaltning, drift, underhåll och ekonomi. Incit grundades 1966 och har dotterbolag i Norge, Holland samt kontor i Finland. Sedan 2013 ingår företaget i den internationella koncernen Aareon. Vi ger ut Sveriges mest innehållsrika bokserie om effektiv fastighetsförvaltning, REPAB Fakta. www.incit.se

Press contacts

Regina Hammarlund

Regina Hammarlund

Press contact CMO Marknad + 46 70-322 52 00

Marknadsledande inom fastighets- och ekonomisystem

Aareon är den ledande leverantören av ERP-programvara och digitala lösningar för den europeiska fastighetsbranschen och dess partners. Företaget digitaliserar fastighetsförvaltningen genom att erbjuda användarorienterade programvarulösningar som förenklar och automatiserar processer, stöder hållbar och energieffektiv drift och kopplar samman alla deltagare i processerna. Aareons forskning och utveckling bygger på ett samarbete där teknikledarens kunskap och expertis möter kundernas behov och krav. Detta resulterar i lösningar som bidrar till att förenkla människors liv och arbete och som gör det möjligt för företag att förverkliga nya möjligheter till värdeskapande.

Mer än 7 000 kunder över hela Europa förvaltar cirka 12 miljoner enheter. Aareon-koncernen har kontor i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Norge samt Sverige och sysselsätter mer än 2 000 personer. År 2021 omsatte Aareon 269 miljoner euro och genererade ett justerat EBITDA på 67 miljoner euro.

Aareon Nordic
Flöjelbergsgatan 10
43137 Mölndal
Sverige