Skip to content
I bokserien REPAB Fakta finns nyckeltal och underhållskostnader för alla dina fastigheter, i tryckt och digital form.
I bokserien REPAB Fakta finns nyckeltal och underhållskostnader för alla dina fastigheter, i tryckt och digital form.

Press release -

Ta kontroll över underhållet av dina fastigheter

Det är viktigt att ha bra kunskap om sin fastighet. Som fastighetsägare är det mycket information som behöver samlas in, analyseras och fungera som beslutsunderlag för vilket underhåll som ska prioriteras. Nu släpps REPAB Fakta 2021 som ger fastighetsägare och förvaltare tillgång till en svensk standard av uppdaterade nyckeltal och underhållskostnader.

– Årskostnadsböckerna är ett bra sätt att ta tempen på sin fastighet, för att se hur den står sig i jämförelse mot rikssnittet. Kalkylverket hjälper förvaltarna att få överblick och kontroll över kostnaderna framåt, säger Anders Ekdahl, konsult på Aareon Nordic som sammanställer och ger ut böckerna.

Budgetera, analysera, förhandla och projektera med rätt nyckelvärden

Årskostnadsböckerna är ett hjälpmedel för den som vill få fram aktuella jämförelsetal för drift- och underhållskostnader för sina fastigheter. Böckerna hjälper till att hålla reda på allt från viktiga nyckeltal till att räkna med rätt underhållskostnader. Vid bland annat budgetarbete, årsavstämningar och projektledning är böckerna ett pålitligt verktyg.

Prioritera och budgetera ert underhållsarbete

- Böckerna gör att jag i förväg vet vad underhållet kommer att kosta. På det sättet kan jag planera underhållet och påverka kommunens ekonomi positivt, säger Lennart Åström, Tekniker på Mjölby kommun.

Underhållskostnadsboken är ett planerings- och kalkyleringsverktyg vid ombyggnad, reparation och underhållsplanering. Med hjälp av mer än 4500 åtgärder kan du få fram aktuella materialkostnader, underhållsintervaller och totalkostnader. Boken belyser områden så som Mark, Bygg, Målning, VVS, Ventilation, El & tele, Hiss, Styr & övervakning samt Utrustning.

Uppfyll kraven för kulturhistoriska byggnader

Att förvalta kulturhistoriska byggnader är utmanande på grund av alla speciella krav på underhåll och renovering. Därför finns en särskild bok som enbart behandlar antikvariska åtgärder.

- Det är mitt ansvar att folk om 300 år ska kunna gå runt här och beundra byggnaden, säger Brian Wendleman, Fastighets- och servicechef i Hägerstens församling.

Subjects

Categories

Regions


Aareon Sverige AB ingår i Aareonkoncernen som är marknadsledaren i Europa av heltäckande affärssystem för fastighetsägare. Vi hjälper fastighetsorganisationer att öka kundfokus och lönsamhet. Det gör vi med stöd av Aareon Incit Xpand - marknadens vassaste och mest effektiva fastighets- och ekonomisystem. Vi ger även ut en bokserie om effektiv fastighetsförvaltning, REPAB Fakta. Med mer än 3000 kunder i 8 länder är Aareon Europas ledande samarbetspartner för digitala lösningar inom fastighetsbranschen.

Press contacts

Regina Hammarlund

Regina Hammarlund

Press contact CMO Marknad + 46 70-322 52 00

Marknadsledande inom fastighets- och ekonomisystem

Aareon är den ledande leverantören av ERP-programvara och digitala lösningar för den europeiska fastighetsbranschen och dess partners. Företaget digitaliserar fastighetsförvaltningen genom att erbjuda användarorienterade programvarulösningar som förenklar och automatiserar processer, stöder hållbar och energieffektiv drift och kopplar samman alla deltagare i processerna. Aareons forskning och utveckling bygger på ett samarbete där teknikledarens kunskap och expertis möter kundernas behov och krav. Detta resulterar i lösningar som bidrar till att förenkla människors liv och arbete och som gör det möjligt för företag att förverkliga nya möjligheter till värdeskapande.

Mer än 7 000 kunder över hela Europa förvaltar cirka 12 miljoner enheter. Aareon-koncernen har kontor i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Norge samt Sverige och sysselsätter mer än 2 000 personer. År 2021 omsatte Aareon 269 miljoner euro och genererade ett justerat EBITDA på 67 miljoner euro.

Aareon Nordic
Flöjelbergsgatan 10
43137 Mölndal
Sverige