Skip to content
Aareon lanserar nu en AI-baserad virtuell assistent som stöttar och effektiviserar serviceorganisationer för fastighetsägare över hela Europa.
Aareon lanserar nu en AI-baserad virtuell assistent som stöttar och effektiviserar serviceorganisationer för fastighetsägare över hela Europa.

Press release -

Så ska AI skapa värde för hyresgäster och fastighetsägare

Förbättrad service till hyresgäster med Neela - fastighetsbranschens egen virtuella assistent. Neela är utrustad med artificiell intelligens (AI) vilket gör att hon ständigt utvecklas, precis som vi människor. Hennes syfte är att stötta fastighetsägare över Europa genom service till hyresgäster och automatisering av onödiga manuella processer.

I en kommentar säger Neela själv:

- Ju mer jag lär mig att prata och interagera med människor, ju mer kan jag hjälpa våra hyresgäster och mina kollegor att spara tid. Ju fler förfrågningar jag hanterar, desto snabbare lär jag mig. Hyresgäster kommer att kunna prata med mig genom chatt, sociala medier, till och med smarta högtalare som Google Home och Amazon Echo. I allt från serviceförfrågningar, fakturafrågor och felanmälningar kommer jag att finnas där för våra hyresgäster, dygnet runt.

- Med Neela kan vi erbjuda våra kunder innovativ teknik och ett fantastiskt tillfälle att se över manuella processer där vi faktiskt enkelt kan digitalisera, säger Niklas Thulin, Head of Digital & Ventures på Aareon Nordic.

Neela kommer att integreras med Aareons fastighetssystem, digitala tjänster och portaler för att skapa synergier och ge mervärde för hyresgäster. Över tid kommer Neela att kunna ta över allt fler support- och serviceförfrågningar vilket ökar servicegraden för hyresgäster samtidigt som det frigör tid för hennes kollegor.

- Aareons virtuella assistent Neela är ett resultat av vår framtidsorienterade forsknings-och utvecklingsverksamhet. Vi investerar för att kunna använda ny teknik till våra lösningar, lösningar som ger mervärde för våra kunder, säger Dr. Imad Abdallah, Chief Digital & Venture Officer på Aareon.

______________________________________________________________________________

How AI will create value for tenants and property owners

Improved service to tenants with Neela - the real estate industry's own virtual assistant. Neela is equipped with artificial intelligence (AI), which means that she is constantly evolving, just like us humans. Her purpose is to support property owners across Europe through service to tenants and automation of unnecessary manual processes. 

In a comment, Neela herself says: 

- The more I learn to talk and interact with people, the more I can help our tenants and my colleagues to save time. The more requests I handle, the faster I learn. Tenants will be able to talk to me through chat, social media, even smart speakers like Google Home and Amazon Echo. In everything from service inquiries, invoice inquiries and fault reports, I will be there for our tenants, 24/7. 

- With Neela, we can offer our customers innovative technology and a fantastic opportunity to review manual processes where we can easily digitize, says Niklas Thulin, Head of Digital & Ventures at Aareon Nordic. 

Neela will be fully integrated with Aareon's real estate system, digital services and portals to create synergies and provide added value for tenants. Over time, Neela will be able to take over more and more support and service requests, which increases the level of service for tenants while freeing up time for her colleagues. 

- Aareon’s Virtual Assistant Neela is a further result of our future oriented R&D activities. We invest significantly in order to use new technologies for our solutions providing added value for our customers, says Dr. Imad Abdallah, Chief Digital & Venture Officer at Aareon.

Related links

Subjects

Categories

Regions


Aareon Sverige AB ingår i Aareonkoncernen som är marknadsledaren i Europa av heltäckande affärssystem för fastighetsägare. Vi hjälper fastighetsorganisationer att öka kundfokus och lönsamhet. Det gör vi med stöd av Aareon Incit Xpand - marknadens vassaste och mest effektiva fastighets- och ekonomisystem. Vi ger även ut en bokserie om effektiv fastighetsförvaltning, REPAB Fakta.Med mer än 3000 kunder i 8 länder är Aareon Europas ledande samarbetspartner för digitala lösningar inom fastighetsbranschen.

Press contacts

Regina Hammarlund

Regina Hammarlund

Press contact CMO Marknad + 46 70-322 52 00

Related content

Marknadsledande inom fastighets- och ekonomisystem

Aareon är den ledande leverantören av ERP-programvara och digitala lösningar för den europeiska fastighetsbranschen och dess partners. Företaget digitaliserar fastighetsförvaltningen genom att erbjuda användarorienterade programvarulösningar som förenklar och automatiserar processer, stöder hållbar och energieffektiv drift och kopplar samman alla deltagare i processerna. Aareons forskning och utveckling bygger på ett samarbete där teknikledarens kunskap och expertis möter kundernas behov och krav. Detta resulterar i lösningar som bidrar till att förenkla människors liv och arbete och som gör det möjligt för företag att förverkliga nya möjligheter till värdeskapande.

Mer än 7 000 kunder över hela Europa förvaltar cirka 12 miljoner enheter. Aareon-koncernen har kontor i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Norge samt Sverige och sysselsätter mer än 2 000 personer. År 2021 omsatte Aareon 269 miljoner euro och genererade ett justerat EBITDA på 67 miljoner euro.

Aareon Nordic
Flöjelbergsgatan 10
43137 Mölndal
Sverige