Skip to content
Niklas Thulin, Head of Digital på Aareon Nordic, ansvarar för den digital utvecklingen av produkter och tjänster hos Aareon Nordic, en av branschens ledande leverantörer av fastighetssystem
Niklas Thulin, Head of Digital på Aareon Nordic, ansvarar för den digital utvecklingen av produkter och tjänster hos Aareon Nordic, en av branschens ledande leverantörer av fastighetssystem

Press release -

Niklas Thulin - Ny Head of Digital på Aareon Nordic

För Niklas Thulin, ny Head of Digital på Aareon Nordic, handlar det om att lyfta fram och sätta den digitala utvecklingen på agendan och se den potential som finns. Därefter vill han tillsammans med sina kunder hitta var i deras vardag som digitaliseringen kan ge mest effekt.

- Risken när vi pratar om digitalisering är att det känns för svårt och för långt bort. Jag tror att vi kan börja väldigt basic – steget till att få värde av digitalisering behöver inte vara så stort, säger Niklas Thulin.

Niklas kommer senast ifrån It-bolaget Enfo och rollen som SVP (Senior Vice President) där han i många år jobbat med ett flertal digitala initiativ mot olika branscher. 

- Fastighetsbranschen är inte helt ny för mig, jag har tidigare jobbat med flera stora företag, både fastighetsägare och aktörer inom Service management, säger Niklas som har bred erfarenhet av att hjälpa företag att formulera sin digitala strategi med utgångspunkt i företagets egen förmåga och möjlighet att digitalisera. För Niklas Thulin är det just denna utmaningen som driver honom i sin roll.

- För våra kunder kommer jag vara någon som kan hjälpa dem att driva den digitala utvecklingen framåt. Det handlar om att sätta den digitala utvecklingen på agendan och tillsammans se vad vi kan göra utifrån varje kunds unika behov. Jag vill att våra kunder ska anförtro oss deras digitala agenda och att Aareon ska bli en naturlig del av den resa de ska göra.

-------------------------------------------------------------------

For Niklas Thulin, new Head of Digital at Aareon Nordic, it is about highlighting and putting the digital development on the agenda and seeing the potential that exists. After that it is all about pinpointing where the digitazation can give his customers the most effect.

- The risk when we talk about digitalisation is that it feels too difficult and too far away. I think that we can start very basic - the step to getting value from digitalization doesn't have to be that big, says Niklas Thulin.

Niklas most recently comes from the IT company Enfo and the role of SVP (Senior Vice President) where he worked for many years on a number of digital initiatives against different industries.

- The real estate industry is not entirely new to me, I have previously worked with several large companies, both property owners and players in Service management, says Niklas, who has broad experience in helping companies formulate their digital strategy based on the company's own ability and ability to digitizing. For Niklas Thulin, it is precisely this challenge that drives him in his role.

- For our customers, I want to be someone who can help them drive their digital development forward. It's about putting the digital development on the agenda and together see what we can do based on each customer's unique needs. I want our customers to entrust us with their digital agenda and for Aareon to become a natural part of that journey.

Subjects

Tags

Regions


Aareon Sverige AB ingår i Aareonkoncernen som är marknadsledaren i Europa av heltäckande affärssystem för fastighetsägare. Vi hjälper fastighetsorganisationer att öka kundfokus och lönsamhet. Det gör vi med stöd av Aareon Incit Xpand - marknadens vassaste och mest effektiva fastighets- och ekonomisystem. Vi ger även ut en bokserie om effektiv fastighetsförvaltning, REPAB Fakta.Med mer än 3000 kunder i 8 länder är Aareon Europas ledande samarbetspartner för digitala lösningar inom fastighetsbranschen.

Press contacts

Regina Hammarlund

Regina Hammarlund

Press contact CMO Marknad + 46 70-322 52 00

Related stories

Marknadsledande inom fastighets- och ekonomisystem

Aareon Sverige AB ingår i Aareonkoncernen som är marknadsledaren i Europa av heltäckande affärssystem för fastighetsägare. Vi hjälper fastighetsorganisationer att öka kundfokus och lönsamhet. Det gör vi med stöd av Aareon Incit Xpand - marknadens vassaste och mest effektiva fastighets- och ekonomisystem. Med mer än 3000 kunder i 8 länder är Aareon Europas ledande samarbetspartner för digitala lösningar inom fastighetsbranschen.

Aareon Sverige AB
Flöjelbergsgatan 10
43137 Mölndal
Sverige