Skip to content
Incit blir Aareon
Incit blir Aareon

Press release -

​Incit tar steget fullt ut och blir Aareon

Incit tar steget fullt ut och blir Aareon

Nu byter Incit namn och blir en fullfjädrad medlem i Aareongruppen. Våra kunder får tillgång till en bredare kompetens och internationell erfarenhet.

– Incit går från att vara en lokal aktör till att bli del av något större. Namnbytet signalerar att vi nu till fullo är en del av Aareongruppen. Den internationella koncernen är marknadsledande i Europa när det gäller att skapa lösningar för fastighetsmarknaden. Våra kunder får tillgång till ett större nätverk med mer kompetens, fler digitala tjänster och applikation-er, säger Niclas Oddsberg, CEO, Aareon Nordic. 

Partnerskap ger smartare lösningar

– I partnerskap med våra kunder ska vi utveckla smarta lösningar som genererar nya intäkter och effektiviserar deras verksamheter. För mig handlar digitala tjänster mycket om att involvera våra kunden och deras kunder i vår utveckling för att säkerställa att vi löser de affärsproblem som är viktiga för dem. Sedan investerar vi i att bygga upp ett ekosystem av etablerade bolag och start-ups inom vår sektor för att tillsammans med dem skapa ett större värde till våra kunder, säger Niclas Oddsberg.

– Det gäller att förstå kundens affär. Vår roll är inte bara att erbjuda system eller tjänster. Vi ska med våra lösningar hjälpa kunden att öka intäkterna, förbättra lönsamheten och effektivisera verksamheten, säger Niclas Oddsberg.

Aareon välkomnar Incit

Torsten Rau är Director International Operations för Aareon Group. Han förklarar att det handlar om mer än ett namnbyte när Incit blir Aareon.

– För Incits kunder innebär det tillgång till 1 400 fastighetsexperter och hela Aareongruppens kunskapsbas. Kunden får tillgång till ett bredare utbud av produkter och tjänster. Hela Aareongruppen står redo att stötta kunden med den kunskap som behövs, säger Torsten Rau.

– Incit har gjort stora framsteg under de senaste åren. De har en mycket bra produkt, stabila kunder och hängivna medarbetare. Det är med öppna armar vi välkomnar Incit till Aareongruppen, fortsätter Torsten Rau.

För mer information, kontakta:

Niclas Oddsberg, CEO • niclas.oddsberg@aareon.com • 070 453 11 02

Subjects

Categories


Aareon är Europas ledande samarbetspartner för digitala lösningar inom fastighetsbranschen. Vi erbjuder ekonomi- och affärssystemet Incit Xpand samt utvecklar nya digitala lösningar för att optimera våra kunders kritiska affärsprocesser. Våra erfarna konsulter utför uppdrag inom fastighetsförvaltning och har hjälpt tusentals kunder att effektivisera sina verksamheter. Vi ger även ut en bokserie om effektiv fastighetsförvaltning, REPAB Fakta. Mer än 2 800 kunder i sju länder har valt Aareon som samarbetspartner för att bland annat utveckla över 10 miljoner hyresobjekt. Aareon har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. www.aareon.se

Press contacts

Regina Hammarlund

Regina Hammarlund

Press contact CMO Marknad + 46 70-322 52 00

Related content

Marknadsledande inom fastighets- och ekonomisystem

Aareon är den ledande leverantören av ERP-programvara och digitala lösningar för den europeiska fastighetsbranschen och dess partners. Företaget digitaliserar fastighetsförvaltningen genom att erbjuda användarorienterade programvarulösningar som förenklar och automatiserar processer, stöder hållbar och energieffektiv drift och kopplar samman alla deltagare i processerna. Aareons forskning och utveckling bygger på ett samarbete där teknikledarens kunskap och expertis möter kundernas behov och krav. Detta resulterar i lösningar som bidrar till att förenkla människors liv och arbete och som gör det möjligt för företag att förverkliga nya möjligheter till värdeskapande.

Mer än 7 000 kunder över hela Europa förvaltar cirka 12 miljoner enheter. Aareon-koncernen har kontor i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Norge samt Sverige och sysselsätter mer än 2 000 personer. År 2021 omsatte Aareon 269 miljoner euro och genererade ett justerat EBITDA på 67 miljoner euro.

Aareon Nordic
Flöjelbergsgatan 10
43137 Mölndal
Sverige