Gå direkt till innehåll
HOAS satsar på smarta digitala initiativ i nytt partnerskap med Aareon Nordic.
HOAS satsar på smarta digitala initiativ i nytt partnerskap med Aareon Nordic.

Pressmeddelande -

HOAS satsar på digitala lösningar för framtidens hyresgäster

Med siktet inställt på framtiden och den nya, digitala generationen av hyresgäster valde HOAS Studentbostadsstiftelse Aareon Nordic som sin nya samarbetspartner. Aareon kommer att tillhandahålla heltäckande lösningar, för allt från fastighetsskötsel till automatiserade webbtjänster för HOAS hyresgäster.

- Vi ser fram emot att modernisera vårt sätt att arbeta för att bli effektivare. Vi vill erbjuda ett enkelt system att använda för våra kunder och vår personal, säger Matti Tarhio, VD på HOAS.

Studentbostadsstiftelsen HOAS tillhandahåller hyresbostäder för studenter i huvudstadsregionen Helsingfors. Som en ideell stiftelse med 10.000 lägenheter är HOAS syfte att erbjuda det enklaste och mest bekväma studentboendet. Som hyresvärdar för en ny generation ser Matti Tarhio vikten av att erbjuda sina hyresgäster smarta, digitala alternativ.

- Vi måste vara uppmärksamma på framtida krav. Den nya generationen Z är nästa framtida grupp av våra hyresgäster. De är experter i den digitaliserade världen. De kommer att kräva mer användarvänliga sätt att göra saker, säger Matti Tarhio.

Aareon Nordic är en av branschen ledande leverantörer av fastighetssystem och verksamma över i hela norden. Det nya partnerskapet med HOAS är för Aareon ett logiskt steg på den finska marknaden.

- Vi är mycket glada över att påbörja detta samarbete med HOAS för att tillhandahålla konkurrenskraftiga digitala tjänster för dem och deras intressenter. HOAS har investerat mycket tid och ansträngning i upphandlingsprocessen, och vi är mycket stolta över att de väljer Aareon och Incit Xpand, säger Oscar Gyllensten, Country Manager, Finland.

-----------------------------------------------------------------------------

Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas är en allmännyttig stiftelse som grundades för att underlätta studerandenas boendesituation i huvudstadsregionen. Med i Hoas verksamhet är studentkårerna från Helsingfors universitet och Aalto universitet samt 10 andra studentkårer och elevkårer. Hoas har över 9800 lägenheter och nästan 19000 hyresgäster.

-----------------------------------------------------------------------------

HOAS invests in digital solutions for future tenants

Aiming for the future and the new, digital generation of tenants HOAS Student Housing Foundation chose Aareon Nordic as their new partner in their property management and digitization process. Aareon will provide comprehensive solutions, ranging from property management to automated web services for tenants.

- We are looking forward to modernize our ways of working to become more effective. We’ll offer the easiest way to use our system for our customers and our staff, says Matti Tarhio, CEO at HOAS.

Student Housing Foundation HOAS provides rental housing for students in the Helsinki capital area. As a non-profit foundation with 10,000 apartments, HOAS aim is to offer the simplest and most comfortable student accommodation. As landlords for a new generation Matti Tarhio sees the importance of offering his tenants smart, digital options.

- We should also pay attention to future demands. The new Z-generation is the next future group of our occupants. They are experts in the digitalised world. They’ll require more user-friendly ways of doing things, says Matti Tarhio.

Aareon Nordic is one of the industry's leading suppliers of real estate systems and operates throughout the Nordic region. For Aareon, the new partnership with HOAS is a logical step in the Finnish market.

- We are very pleased to partner up with HOAS in order to facilitate competitive digital services for them and their stakeholders. HOAS have invested a lot of time and effort in the procurement process, and we are very proud that they chosen Aareon and Incit Xpand. It proves that we have a very competitive solution and a qualified team in Finland to implement it, says Oscar Gyllensten, Country Manager Finland.

-----------------------------------------------------------------------------

The Helsinki Region Student Housing Foundation Hoas is a non-profit foundation founded to facilitate students' housing situation in the capital region. Joining Hoa's operations are the student unions from the University of Helsinki and Aalto University, as well as 10 other student unions. Hoas has over 9800 apartments and almost 19,000 tenants. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Aareon Sverige AB ingår i Aareonkoncernen som är marknadsledaren i Europa av heltäckande affärssystem för fastighetsägare. Vi hjälper fastighetsorganisationer att öka kundfokus och lönsamhet. Det gör vi med stöd av Aareon Incit Xpand - marknadens vassaste och mest effektiva fastighets- och ekonomisystem. Vi ger även ut en bokserie om effektiv fastighetsförvaltning, REPAB Fakta.Med mer än 3000 kunder i 8 länder är Aareon Europas ledande samarbetspartner för digitala lösningar inom fastighetsbranschen.

Presskontakt

Regina Hammarlund

Regina Hammarlund

Presskontakt CMO Marknad + 46 70-322 52 00

Relaterat material