Skip to content
Gasen i botten mot bättre resultat

Press release -

Gasen i botten mot bättre resultat

Pressmeddelande: 2017-03-02

Visa utvecklingen med hastighetsmätare eller trafikljus. Affärssystemet Incit Xpand fungerar som företagets beslutsstöd genom visualisering och egna urval. Nu startar Incit ett nytt team för att hjälpa kunderna att ta snabbare och bättre beslut.

BI-teamet heter det nya gänget på Incit som leds av Oscar Gyllensten. BI står för Business Intelligence och teamets uppgift är att hjälpa kunderna att använda den guldgruva med data som finns samlad i Incit Xpand.
– Målet är att kunden ska uppnå ökad lönsamhet. Genom att använda Incit Xpand som be-slutsstöd tar företaget steget in i framtiden, säger Oscar Gyllensten.

Visualiserar för bättre överblick och ökad kontroll
– Visualiseringen hjälper mottagaren att snabbare förstå informationen och sammanhanget. Vi hjälper kunden att visualisera data för allt från verksamhetens resultat till felanmälning-ar. Kunden kan välja mellan olika grafer, hastighetsmätare eller trafikljus för att skapa en tydlig översikt, säger Oscar Gyllensten.
Som alltid i Incit Xpand är målet att användaren själv ska kunna skapa alla urval och visuali-seringar. BI-teamet ger företaget en kickstart på vägen mot bättre beslut. Sedan kan använ-daren sköta allt själv.
– Genom bättre överblick kan fastighetsägaren använda sina resurser på ett bättre sätt. Det ger en bättre ekonomi och effektivare förvaltning. Dessutom kan vi visualisera energian-vändningen på ett sätt som ger ett incitament för hyresgäster och förvaltare att ändra bete-ende. Därmed gör de ett mindre avtryck på miljön, säger Oscar Gyllensten.

För mer information, kontakta:
Göte Berntsson, CEO • gote.berntsson@incit.se • 070 379 12 23

Subjects

Regions


Incit hjälper fastighetsföretag att effektivisera sin verksamhet genom ökad kontroll och kunskap. Ekonomi- och fastighetssystemet Incit Xpand ger heltäckande funktionalitet inom förvaltning, drift, underhåll och ekonomi. Incit grundades 1966 och har dotterbolag i Norge, Holland samt kontor i Finland. Sedan 2013 ingår företaget i den internationella koncernen Aareon. Vi ger ut Sveriges mest innehållsrika bokserie om effektiv fastighetsförvaltning, REPAB Fakta. www.incit.se

Press contacts

Regina Hammarlund

Regina Hammarlund

Press contact CMO Marknad + 46 70-322 52 00

Marknadsledande inom fastighets- och ekonomisystem

Aareon är den ledande leverantören av ERP-programvara och digitala lösningar för den europeiska fastighetsbranschen och dess partners. Företaget digitaliserar fastighetsförvaltningen genom att erbjuda användarorienterade programvarulösningar som förenklar och automatiserar processer, stöder hållbar och energieffektiv drift och kopplar samman alla deltagare i processerna. Aareons forskning och utveckling bygger på ett samarbete där teknikledarens kunskap och expertis möter kundernas behov och krav. Detta resulterar i lösningar som bidrar till att förenkla människors liv och arbete och som gör det möjligt för företag att förverkliga nya möjligheter till värdeskapande.

Mer än 7 000 kunder över hela Europa förvaltar cirka 12 miljoner enheter. Aareon-koncernen har kontor i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Norge samt Sverige och sysselsätter mer än 2 000 personer. År 2021 omsatte Aareon 269 miljoner euro och genererade ett justerat EBITDA på 67 miljoner euro.

Aareon Nordic
Flöjelbergsgatan 10
43137 Mölndal
Sverige