Skip to content
Utdrag från Underhållskostnadsboken
Utdrag från Underhållskostnadsboken

News -

Nu finns Repab Faktaböckerna 2017 för leverans

Bokserien REPAB Fakta innehåller information som hjälper din organisation att effektivisera fastighetsförvaltningen och underhållsplaneringen. Med hjälp av våra års- och underhållskostnadsböcker får du över 35 års samlade erfarenheter. 

Böckerna hjälper dig att få kontroll på:

  • Viktiga nyckeltal
  • Din underhållsplanering
  • Underhållskostnaderna

Utdrag från Årskostnadsboken Bostäder

Årskostnadsböckerna är ett utmärkt hjälpmedel för dig som vill få fram aktuella jämförelsetal för bolagets fastigheter och även för drift- & underhållskostnader. Böckerna hjälper till att hålla reda på allt från viktiga nyckeltal till att få lägre underhållskostnader. Vid budgetarbete, årsavstämningar och projektledning är dessa böcker ett ovärderligt verktyg!

Underhållskostnadsboken hjälper dig att planera och budgetera underhållet av fastigheten. Med hjälp av mer än 4500 åtgärder kan du få fram aktuella materialkostnader, underhållsintervaller och totalkostnader. Boken belyser områden så som Mark, Bygg, Målning, VVS, Ventilation, El & tele, Hiss, Styr & övervakning samt Utrustning.

Vill du veta mer? Gå in på www.incit.se för att se en demo av hur Underhållskostnadsboken och Årskostnadsböckerna fungerar.
Beställ 2017 års upplagor av Underhållskostnadsboken, underhållskostnadsboken Antikvariska åtgärder samt Årskostnadsböckerna på www.incit.se. Föredrar du att istället använda dig av onlineversionen av böckerna, kan du också göra det via vår webbplats.

Har du frågor eller funderingar, kontakta vår avdelning Konsult & Fakta, 031 725 43 00.

Subjects

Regions

Press contacts

Regina Hammarlund

Regina Hammarlund

Press contact CMO Marknad + 46 70-322 52 00

Marknadsledande inom fastighets- och ekonomisystem

Aareon är den ledande leverantören av ERP-programvara och digitala lösningar för den europeiska fastighetsbranschen och dess partners. Företaget digitaliserar fastighetsförvaltningen genom att erbjuda användarorienterade programvarulösningar som förenklar och automatiserar processer, stöder hållbar och energieffektiv drift och kopplar samman alla deltagare i processerna. Aareons forskning och utveckling bygger på ett samarbete där teknikledarens kunskap och expertis möter kundernas behov och krav. Detta resulterar i lösningar som bidrar till att förenkla människors liv och arbete och som gör det möjligt för företag att förverkliga nya möjligheter till värdeskapande.

Mer än 7 000 kunder över hela Europa förvaltar cirka 12 miljoner enheter. Aareon-koncernen har kontor i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Norge samt Sverige och sysselsätter mer än 2 000 personer. År 2021 omsatte Aareon 269 miljoner euro och genererade ett justerat EBITDA på 67 miljoner euro.

Aareon Nordic
Flöjelbergsgatan 10
43137 Mölndal
Sverige