Skip to content
Aareon ger ut en bokserie som gör det enklare att arbeta effektivt med förvaltningen.
Aareon ger ut en bokserie som gör det enklare att arbeta effektivt med förvaltningen.

News -

Här är verktyget som effektiviserar förvaltningen: ”Ett bra sätt att ta tempen på sin fastighet”

För den som är ansvarig för en fastighet är kunskap a och o – framför allt i tider av budgetarbete, kostnadsanalyser och hyresförhandlingar. Alla bostäder, kontor, skolor med mera har sina egna förutsättningar och behovet av åtgärder kan variera stort inom varje kategori. Det kan vara svårt att veta vad som ska prioriteras.

För att underlätta ger Aareon, en samarbetspartner inom fastighetsbranschen, ut en bokserie som gör det enklare att arbeta effektivt med förvaltningen. Böckerna, som går under namnet REPAB Fakta, innehåller information som exempelvis rikstäckande jämförelsesiffror för olika typer av byggnader.

– Böckerna är till för alla som har med bygg och fastighet att göra på något sätt: Förvaltare, ekonomer, byggchefer, upphandlare, bostadsrättsföreningar med flera, säger Anders Ekdahl, rådgivare inom planerat underhåll på Aareon Sverige.

Två typer av böcker

Serien REPAB består av två olika typer av faktaböcker:

  • Årskostnadsböckerna: Innehåller nyckeltal och jämförelsesiffror med vilka man som förvaltare kan se hur byggnaden mäter sig mot rikssnittet. Årskostnadsböckerna redovisar mediankostnader och förbrukning för till exempel bostäder, skolor och kontor.
  • Underhållskostnadsböcker: Den andra typen av faktabok som Aareon ger ut är ett kalkylverk som listar tidsåtgång, aktuella material- och arbetskostnader på 4 900 åtgärder inom fastighetsunderhåll. Dessa böcker används som verktyg för att planera och ge en överblick över framtida kostnader för åtgärder och ombyggnationer.

– Årskostnadsböckerna är ett bra sätt att ta tempen på sin fastighet, för att se hur den står sig i jämförelse mot rikssnittet. Kalkylverket hjälper förvaltarna att få överblick och kontroll över kostnaderna framåt, säger Anders Ekdahl.

Släpps varje år

Det är ett omfattande arbete som ligger bakom böckerna, som släpps med nya, uppdaterade siffror varje år.

– Vi skickar ut formulär till förvaltare över hela landet som i sin tur fyller i och skickar tillbaka uppgifterna till oss. Utöver det tar vi även in siffror från statliga myndigheter och konsulter och sammanställer sedan allt i böckerna, berättar Anders Ekdahl.

40 år av samlad kunskap

Bokserien som Aareon erbjuder startades redan på 1960-talet av Rolf Eriksson Produktionsplanering AB – REPAB. Efter flera genomförda forskningsrapporter och mängder av uppdrag för både privata och kommunala bolag hade han skapat en stor kunskapsbank som fick så pass gott rykte i branschen att den började ges ut i som bok.

Hela serien finns både som digitala och tryckta versioner och går att köpa antingen som lösnummer eller på abonnemang. Utöver böckerna hjälper Aareon även till med underhållsplaner, planering av skötselarbete och upphandlingar.

Related links

Subjects

Regions

Press contacts

Regina Hammarlund

Regina Hammarlund

Press contact CMO Marknad + 46 70-322 52 00

Marknadsledande inom fastighets- och ekonomisystem

Aareon är den ledande leverantören av ERP-programvara och digitala lösningar för den europeiska fastighetsbranschen och dess partners. Företaget digitaliserar fastighetsförvaltningen genom att erbjuda användarorienterade programvarulösningar som förenklar och automatiserar processer, stöder hållbar och energieffektiv drift och kopplar samman alla deltagare i processerna. Aareons forskning och utveckling bygger på ett samarbete där teknikledarens kunskap och expertis möter kundernas behov och krav. Detta resulterar i lösningar som bidrar till att förenkla människors liv och arbete och som gör det möjligt för företag att förverkliga nya möjligheter till värdeskapande.

Mer än 7 000 kunder över hela Europa förvaltar cirka 12 miljoner enheter. Aareon-koncernen har kontor i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Norge samt Sverige och sysselsätter mer än 2 000 personer. År 2021 omsatte Aareon 269 miljoner euro och genererade ett justerat EBITDA på 67 miljoner euro.

Aareon Nordic
Flöjelbergsgatan 10
43137 Mölndal
Sverige