Skip to content
Harri Oesch
Harri Oesch

News -

Aareon Nordic tecknar nytt avtal i Finland

Tapiolan Lämpö, Finlands största förvaltare, väljer Incit Xpand

Ett av Finlands största förvaltare av bostadsbolag, Tapiolan Lämpö, väljer Incit Xpand som nytt fastighets- och affärssystem. För Aareon Nordic innebär affären ännu en bekräftelse på att bolagets digitala ekosystem mer än väl matchar den Finska marknadens högt ställda krav.

Tapiolan Lämpö är ett av Finlands största förvaltningsbolag med ca 500 kunder och förvaltning av ungefär 35.000 bostäder. Förvaltningen av den stora fastighetsportföljen kräver ett effektivt system som kan växa med företaget och ambitionen är också att effektivisera och digitalisera mer av verksamheten för att bättre kunna hjälpa sina kunder. Valet av fastighetssystem är därför något som Tapiolan Lämpö lade ner mycket tid och energi på. Det är otroligt prestigefyllt att Tapiolan Lämpö väljer Incit Xpand, och vi är mycket glada att få samarbeta ihop.

-Det är viktigt att det valda systemet stöder och öppnar möjligheter att utveckla Tapiola Lämpö-koncernens verksamhet. Med Incit Xpand kan vi öka och förbättra specifikt den digitala affären. Det gemensamma systemet förtydligar också verksamheten och stödjer företagets samarbete på företagsnivå, säger Terhi Ruuhonen, business direktör.

Tapiola Lämpö Group har vuxit starkt de senaste åren genom såväl nya kontrakt som fusioner och förvärv. Det nya avtalet är en viktig del av koncernens digitaliseringsprogram, som syftar till mer transparenta verksamheter för sina kunder genom flexibla lösningar.

-Vi gjorde en omfattande undersökning av de tillgängliga lösningarna på marknaden, och våra tester visar att Incit Xpand bäst stöder vår affärsutveckling, säger Mikael Federley, informationschef.

-Vi väldigt stolta över att en av Finlands största fastighetsförvaltare anser att Incit Xpand bäst uppfyller deras högt uppställda krav, säger Oscar Gyllensten, Country Manager, Aareon Finland.

Med Tapiolan Lämpö som partner och kund har vi möjligheten att ytterligare utveckla digitala lösningar för professionell fastighetsförvaltning och tillsammans erbjuda deras kunder nya tjänster.

Tapiola Lämpö Group tillhandahåller fastighetsförvaltning, underhåll och transporttjänster till bostads- och fastighetsbolag i Helsingfors huvudstadsregion. Koncernen sysselsätter mer än 300 fastighetsexperter. I Tapiola Lämpö Group ingår även Tapiolan Lämpö Oy och Olarin Huolto Oy samt Tapiola Keskustorni Oy. Dessutom producerar Tapiola Lämpö förvaltning och underhållstjänster på Karakallion Huolto och JS-Audit.

För mer information, kontakta:
Oscar Gyllensten, Country Manager, Aareon Finland
Oscar.gyllensten@aareon.com

Subjects

Categories

Regions

Press contacts

Regina Hammarlund

Regina Hammarlund

Press contact CMO Marknad + 46 70-322 52 00

Related content

Marknadsledande inom fastighets- och ekonomisystem

Aareon är den ledande leverantören av ERP-programvara och digitala lösningar för den europeiska fastighetsbranschen och dess partners. Företaget digitaliserar fastighetsförvaltningen genom att erbjuda användarorienterade programvarulösningar som förenklar och automatiserar processer, stöder hållbar och energieffektiv drift och kopplar samman alla deltagare i processerna. Aareons forskning och utveckling bygger på ett samarbete där teknikledarens kunskap och expertis möter kundernas behov och krav. Detta resulterar i lösningar som bidrar till att förenkla människors liv och arbete och som gör det möjligt för företag att förverkliga nya möjligheter till värdeskapande.

Mer än 7 000 kunder över hela Europa förvaltar cirka 12 miljoner enheter. Aareon-koncernen har kontor i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Norge samt Sverige och sysselsätter mer än 2 000 personer. År 2021 omsatte Aareon 269 miljoner euro och genererade ett justerat EBITDA på 67 miljoner euro.

Aareon Nordic
Flöjelbergsgatan 10
43137 Mölndal
Sverige